מתי פונים אל רואה חשבון?

רואה חשבון

מדוע יש צורך בשירותיו של רואה חשבון?

כאשר סטודנט בתחילת דרכו שואל את עצמו באיזה מסלול אקדמאי יבחר
המקצוע של ראיית חשבון קוסמת לו מאוד, ולא בכדי.
מקצוע רואה החשבון הוא מקצוע מכניס ומכובד, אם כי בכדי להגיע אל התואר הנכסף ייאלץ הסטודנט לעבור מסכת לא פשוטה של מבחנים, פעם אחר פעם.
אם כן מדוע למעשה יש צורך בשירותיו של רואה חשבון? מה היא הסיבה בגינה פונים בעלי עסקים אל רואי החשבון?
האם כל בית עסק ייאלץ בשלב זה או אחר לפנות ולשכור את שירותיו של רואה חשבון? במדינת ישראל, ישנם סוגים רבים של עסקים בהם :
העוסק הפטור, אשר פטור מדיווח חודשי אל רשות מס ערך מוסף, מציג קבלות
ואינו גובה מלקוחותיו את תשלום מס ערך מוסף העומד נכון לכתיבת דברים אלו על שבעה עשר אחוזים בתוספת למחיר הנקוב. מאידך, קיים עסק עצמאי
אשר מוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה או כשותפות, אלו מחויבים
בדיווח חודשי או דו חודשי בהתאם להיקף הכנסותיו של רשות מס ערך מוסף
ובנוסף, יגישו העצמאיים דוחות שנתיים למס הכנסה מדי שנה, ודוח הצהרת הון אחת לארבע שנים.

מתי פונים אל רואי חשבון?

ישנם סוגים נוספים של עסקים, עמותות או ארגונים, אך העסק המוביל הוא ללא ספק, חברה בע"מ.
חברה בע"מ, מחויבת על פי החוק להעסיק רואה חשבון בעיר בה ממוקמת החברה,
בכדי לנהל את החשבונות בחברה. רואה חשבון בעיר אחרת האמון על ניהול חשבונותיה של החברה, ינהל עבורה
הנהלת חשבונות דו צדדים (הנהלת חשבונות כפולה), אשר אינה
פשוטה ולא ניתן לנהל אותה באופן עצמאי. לפיכך, הפנייה אל רואי חשבון בעיר אחרת, לרוב שמורה עבור בעלי עסקים מסוג זה.